Klachtenprocedure

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk hebt ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.
Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Alvast hartelijk dank!

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Bespreek dit met uw eigen behandelaar, vaak zal dit al tot een oplossing leiden. Komt u er niet uit met uw behandelaar, dan kunt u dit kenbaar maken door de praktijk een email te sturen: irene@orthozoetermeer.nl. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht zal deze in behandeling worden genomen en wordt deze uiterlijk binnen zes weken door ons beoordeeld. Er zal contact met u worden opgenomen om te onderzoeken wat er is gebeurd.
We zullen de situatie samen bekijken en vaak is het probleem dan goed op te lossen.

Mocht er onverhoopt geen oplossing gevonden worden die tot tevredenheid stemt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenregeling van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijk externe klachtenfunctionaris zal dan kosteloos bemiddelen met als doel samen een oplossing te vinden: https://knmt.nl/voor-patienten/ontevreden-over-je-tandarts-dit-kun-je-doen

© Praktijk voor Orthodontie | Coppeliaschouw 3 | 2726 JK Zoetermeer | telefoon: 079-3436200